وکیل عدلیه / گمرکی / اعتراض به ضبط کالا توسط گمرک

اعتراض به ضبط کالا توسط گمرک


فرناز محمدیان
1400/06/29
1 دیدگاه

آیا علت ضبط کالا توسط گمرک را می دانید؟  آیا از نحوه اعتراض به ضبط کالا توسط گمرک آگاهی دارید؟ برای پاسخ این سوال در ادامه همراه باشید.

اعتراض به ضبط کالا توسط گمرک

کالای موجود در گمرک - وکیل عدلیه

کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به‌ موجب قانون بر عهده گمرک است و در صورتی که حقوق و عوارض (حقوق ورودی) گمرکی به طور کامل پرداخت نشود، ضبط می‌گردد.

در مواردی ممکن است تقصیر عاملان زیان باعث می‌شود که کالایی به ناحق ضبط شود که در این صورت می‌‌توان با اعتراض به ضبط کالا توسط  گمرک در دادگاه طرح دعوا کرد.

 

نحوه اعتراض به ضبط کالا توسط گمرک

در نظر داشته باشید که گمرک براساس قانون اختیار عدم ترخیص کالای ممنوعه یا غیر مجاز، اختیار ضبط کالا و ابلاغ مراتب آن به صاحب کالا یا نماینده قانونی او را دارد.

هرگاه کالای متروکه از نوع کالای ممنوع باشد ارزیابان مکلفند بلافاصله برای آن صورت‌مجلس ضبط تنظیم نمایند و گمرک باید مراتب را به صاحب کالا و یا آورنده آن (در صورت مشخص نبودن نام و نشانی صاحب کالا) و همچنین در صورت معلوم نبودن آورنده به وسیله درج آگهی در یک روزنامه کثیرالانتشار ابلاغ نماید.

درصورتی که صاحب کالا به عمل ضبط کالا توسط  گمرک اعتراض داشته باشد می‌تواند ظرف 2 ماه از تاریخ ابلاغ صورتمجلس ضبط یا درج در روزنامه، به مرجع قضائی محل مراجعه کند و مراتب را حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه به مرجع قضائی با ارائه گواهی به گمرک مربوطه اعلام نماید. در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت در می آید.

کالای ضبط شده سریع الفساد و کالایی که نگهداری آن ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید اعم از این که ضبط، قطعی شده یا نشده باشد و همچنین کالایی که از تاریخ ضبط آن 6 ماه گذشته ولی از طرف مرجع قضائی تعیین تکلیف نهائی نشده باشد طبق مقررات به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعیین تکلیف نهایی به عنوان سپرده نگهداری می‌شود مگر آن که مرجع مزبور ادامه نگهداری عین کالا را تا تعیین تکلیف نهائی لازم بداند.

کالای موجود در اماکن گمرکی که از طرف مرجع صلاحیتدار دستور توقیف آن داده می شود مشمول مقررات کالای متروکه است و مازاد حاصل از فروش در حدود دستور مرجع در توقیف می‌ماند.

سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی موظف است بلافاصله پس از انجام تشریفات قانونی با تنظیم صورت‌مجلس به دریافت کالای متروکه و ضبطی از مرجع تحویل‌گیرنده با نظارت گمرک و انتقال آن به انبارهای خود اقدام نماید.

صاحب کالا نیز براساس حقوقی که به حکم قانون برای وی ایجاد شده است، می‌تواند اعتراض خود را به ضبط کالا توسط گمرک ظرف 2 ماه از تاریخ ابلاغ ضبط کالا، در دادگاه شهرستانی که گمرک در حوزه قضایی او قرار گرفته است مطرح و مراتب را حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالح به گمرک مربوطه اعلام کند. در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت در می‌آید.

اختلافات اشخاص با گمرک ها به درخواست مؤدی ابتدا در واحدهای ستادی گمرک ایران مورد اظهارنظر قرار می گیرد و در صورتی که مؤدی به اعتراض خود باقی باشد پرونده از طرف رئیس کل گمرک ایران و یا شخصی که به حکم وی به طور کتبی تعیین می‌گردد به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله می شود.

برای طرح اختلاف در کمـیسیون مذکور صاحب کالا باید معادل نیم درصد (5/0%) مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید. در صورتی که رأی صادره به وسیله کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می‌گردد لکن در صورتی که رأی به نفع صاحب کالا باشد یا اینکه با درخواست صاحب کالا اختلاف به کمیسیون تجدیدنظر احاله شود و رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد، مبلغ سپرده مسترد می‌گردد.

 

علت ضبط کالا توسط گمرک

علت ضبط کالا توسط  گمرک - در اثر تخلف - وکیل عدلیه

1) در اثر تخلف

کالایی که ورود آن ممنوع است یا طبق مقررات صادرات و واردات سالانه غیرمجاز باشد، چنانچه برای ورود قطعی یا ترانزیت داخلی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار گردد، گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده وی به صورت کتبی اخطار دهد که حداکثر ظرف 3 ماه با انجام کلیه تشریفات آن کالا را از کشور خارج کند.

 

2) در اثر قاچاق

واردات و صادرات اجناس مجاز بدون پرداخت عوارض گمرکی در دسته قاچاق عوارض گمرکی جای می گیرد.

چنانچه دستور ضبط کالا در اثر قاچاق توسط گمرک صادر گردد صاحب کالا می‌تواند با ارائه دلایل اعتراض خود را به اقدام گمرک در دادسرای انقلاب مطرح کند.

چنانچه تصمیم اداره گمرک مبنی بر ضبط کالا به نفع دولت تایید شود در صورتی که ارزش کالا بیش از سی میلیون ریال ارزیابی شده باشد صاحب کالا می‌تواند در دادگاه تجدیدنظر استان با ارائه دلایل و مستندات قابل قبول از آن تجدید نظرخواهی کند.

رأی وحدت رویه شماره ۶۸۴ مورخ 1384/11/04 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

به موجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق، هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد ‏دولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزایی است، لیکن چنانچه عمل ارتکابی ‏مرتکب واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود ‏مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار ‏بحد وفور در دسترس عموم باشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کالا نباشد، مورد فاقد ‏جنبه جزایی است.

در موارد ذیل کالا ضبط و مجازات جریمه نقدی در نظر گرفته می‌شود.

 

  • خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت.
  • نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافی‌ها.
  • مخلوط شدن کالای قاچاق با کالای دیگر و عدم امکان تفکیک

در این حالت تمام کالا ضبط می‌شود و پس از کسر جریمه‌های مذکور در قانون و سایر هزینه‌های قانونی به نسبت کالای غیر قاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد می‌شود.

  • تکرار حداقل 3 بار ارتکاب جرم قاچاق با هر یک از انواع وسایل نقلیه مذکور در قانون

 

مرتکبین تخلف از مقررات گمرکی - وکیل عدلیه

مرتکبین تخلف از مقررات گمرکی که جریمه از آنها مطالبه می‌شود هرگاه نسبت به اصل جریمه یا میزان آن که توسط رئیس گمرک محل تعیین می‌گردد اعتراض داشته باشند، می‌توانند قبل از ترخیص یا پس از تودیع یا تأمین آن در گمرک محل، اعتراض خود را با دلایل و مدارک به منظور ارجاع به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی به گمرک مربوطه تسلیم نمایند.

در تمام مواردی که توسط رؤساء گمرک، جریمه برای تخلفات گمرکی تعیین می‌گردد جریمه باید باتوجه به نوع و تکرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعیت متخلف، حجم و نوع و ارزش کالا، شرایط مکان و زمان، تعیین و به وضوح و به طور کامل در صورت مجلس تخلف قید و امضاء و یک نسخه از آن به گمرک ایران ارسال گردد و در مقابل وصول جریمه بلافاصله رسید رسمی صادر و به پرداخت‌کننده تسلیم شود.

 

مستندات

  • قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 


نوشته های مرتبط

نظرات کاربران


1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.