وکیل عدلیه / گمرکی / اعتراض به مبالغ اضافه دریافتی گمرکی

اعتراض به مبالغ اضافه دریافتی گمرکی


سید حمیدرضا موسوی
1401/05/24
0 دیدگاه

در این مقاله قصد داریم تا به موضوع ” اعتراض به مبالغ اضافه دریافتی گمرکی و الزام به استرداد آن ” بپردازیم، و سوالاتی در این خصوص را بررسی کنیم، پس تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید که خواندن این مطالب می تواند برای شما مفید باشد.

 

اعتراض به مبالغ اضافه دریافتی گمرکی

 

1.در صورتی که مبلغ پرداختی به گمرک بیش از حد معین بوده یا دارای کسری باشد، گمرک به چه کسی مراجعه می کند؟

در صورت وجود کسری در مبلغ پرداختی و اضافه بودن آن، گمرک به شخصی مراجعه خواهد کرد که پروانه یا پته ی گمرکی به نام او صادر شده و به عنوان صاحب کالا شناخته می شود.

2.درخواست استرداد وجه که مبنی بر رد اضافه مبلغ پرداختی مطرح می شود باید دارای چه شرایطی باشد؟

شرط اول: هر درخواست استرداد وجه باید مبتنی به یک پروانه یا پته ی گمرکی باشد و میزان وجه مورد مطالبه به همراه علت درخواست حتما در متن آن قید شود.

شرط دوم: بجز در مواردی که اصل پروانه یا پته ی گمرکی از بین رفته و این مطلب اثبات شده باشد، ارائه ی اصل پروانه یا پته گمرکی ضروری است.

شرط سوم: تاریخ ثبت درخواست در گمرک، ملاک تاریخ تسلیم درخواست استرداد وجه می باشد.

3.استرداد اضافه دریافتی مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط گمرکات کشور چه شرایطی دارد؟

طبق بخشنامه 4127 مصوب 1389/03/05 ، در صورت اعلام گمرک مبنی بر اضافه دریافتی یا اشتباه دریافتی و واریز آن به حساب های خزانه داری کل کشور، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند:

الف) در خصوص واردکنندگانی که مودی نظام مالیات بر ارزش افزوده نمی باشند، پس از بررسی های لازم نسبت به استرداد اشتباه دریافتی حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ درخواست اقدام نمایند.

اداره کل امور مالیاتی که اقامتگاه قانونی یا محل سکونت مودی حسب مورد در محدوده جغرافیایی آن اداره کل قرار دارد مسئول استرداد وجوه مزبور خواهد بود. مسئولیت مزبور در استان تهران حسب مورد با اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران می باشد.

 

ب)در خصوص واردکنندگانی که مودی نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشند. پس از رسیدگی های لازم، به حساب اعتبار مودی منظور و در پایان دوره مالیاتی در صورت احراز اضافه پرداختی و با توجه به درخواست مودی نسبت به استرداد یا انتقال آن به دوره بعد اقدام نمایند.

ج) در صورتی که مالیات و عوارض دریافتی به حساب خزانه واریز نشده باشد، گمرک جمهوری اسلامی ایران مستند به ماده 16 قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی مربوطه، نسبت به استرداد وجوه اضافه یا اشتباه دریافتی از محل وصولی های جاری، ضمن درج مبلغ استردادهای انجام شده در پروانه سبز گمرکی اقدام و تعداد استردادهای انجام شده در هر ماه را با ذکر مشخصات کامل مودی و شماره و تاریخ پروانه گمرکی و مبلغ مالیات و عوارض مسترد شده،  به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده معاونت مالیات بر ارزش افزوده ارسال خواهد نمود.

 

شرح موضوع اعتراض به مبالغ اضافه دریافتی گمرکی و الزام به استرداد آن

از جمله وظایف مهم و حائز اهمیت گمرک، مدیریت کالاهای وارداتی و صادراتی بوده و تعیین ارزش و مالیات بر این کالاها در دستور کار این سازمان است. ارزش گذاری کالاها و میزان مالیات و هزینه هایی که این سازمان باید دریافت نماید طبق نرخ های مصوب بوده و وجوه زیاده یا کمتر از موارد مصوب بایستی بررسی شود.

طبق ماده 135 قانون امور گمرکی، هر گاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن برعهده گمرک است بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا به طور کل دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا می توانند کسر دریافتی و یا اضافه پرداختی را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند. همچنین طبق ماده 219 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، استرداد وجه سپرده منوط به تحقق الزامات قانونی یا ایفای تعهد از طرف متعهد ظرف مهلت مقرر و با ارائه اصل قبض سپرده به گمرک مربوط امکان پذیر است.

لازم به ذکر است مهلت مطالبه کسورات و یا زیاده ی مطالبات شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای مورد نظر خواهد بود و چنانچه با توجه به شرایط کالا، وارد کننده یا صادرکننده، طبق قوانین خاص برای مطالبه وجوهی که وصول آن برعهده گمرک است مهلت مرور زمان قانونی دیگری تعیین شود، مورد، مشمول مهلت های مربوطه در قوانین خاص می گردد.

همچنین اگر پس از ترخیص کالا ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی، حکم معافیت به گمرک تسلیم شود، با رعایت مقررات، مبلغ پرداختی مربوطه قابل استرداد خواهد بود.

در صورتی که وجه دریافتی توسط گمرک دارای کسری باشد، گمرک باید میزان کسر دریافتی را در مطالبه نامه کتبی و مربوط به پروانه یا پته، به همراه مستند قانونی آن به صاحب کالا یا نماینده آن ابلاغ کرده و میزان کسری را مطالبه نماید. مدت مرور زمان این مطالبه نامه از تاریخ ابلاغ شش ماه می باشد.

در صورتی که مشخص شود گمرک مازاد بر مبلغ مقرر وجه دریافت کرده است، صاحب کالا یا نماینده وی میتوانند درخواست الزام به استرداد وجه را با شرایط گفته شده تنظیم نموده و به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی تحویل نمایند. ضمن این درخواست صاحب کالا باید علت درخواست و میزان وجهی که تقاضای استرداد آن را از گمرک دارد مشخص نماید؛ پس از قطعیت صحت این مطالبه، گمرک یک ماه از زمان قطعیت موظف به استرداد مبلغ اضافی می باشد و در صورت هرگونه تاخیر در پرداخت این وجه، به ازای هر ماه تاخیر، نیم درصد مبلغ اضافه ای که دریافت شده را نیز به عنوان جریمه به صاحب کالا خواهد پرداخت.

پس از پرداخت و استرداد اضافه پرداختی، گمرک موظف است مراتب پرداخت را همراه با مبلغ در اصل پروانه یا پته ی گمرکی قید نماید مگر اینکه ثابت شود اصل سند از بین رفته است که در اینصورت صاحب کالا تعهدنامه رسمی ای در این باب امضا خواهد نمود و مسئولیت هرگونه مغایرت و مخالفت مطالب اظهار شده را خواهد پذیرفت.

طبق تبصره 1 ماده 69 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ایران، اگر صاحب کالا یا نماینده ی او برای سرعت بخشیدن به کار خود مایل به استرداد اضافه پرداختی نباشند، باید انصراف خود را در متن یا پشت اظهارنامه نوشته و امضاء نماید و صاحب کالا یا نماینده او حق درخواست استرداد اضافه پرداختی را نخواهد داشت.

نکات:

  1. مهلت مطالبه کسورات و یا زیاده ی مطالبات شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای مورد نظر خواهد بود، مگر شامل مهلت هایی در قوانین خاص شود.
  2. پس از مشخص شدن دریافت اضافه پرداختی توسط گمرک، صاحب کالا یا نماینده وی میتوانند درخواست الزام به استرداد وجه را با شرایط گفته شده تنظیم نموده و به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی تحویل نمایند.
  3. پس از اثبات صحت مطالبه وجه اضافی توسط صاحب کالا، گمرک یک ماه از زمان قطعیت موظف به استرداد مبلغ اضافی می باشد و در صورت هرگونه تاخیر در پرداخت این وجه، به ازای هر ماه تاخیر، نیم درصد مبلغ اضافه ای که دریافت شده را نیز به عنوان جریمه به صاحب کالا خواهد پرداخت.
  4. هر درخواست استرداد وجه باید مبتنی به یک پروانه یا پته ی گمرکی باشد.
  5. صاحب کالا یا نماینده ی وی می توانند برای تسریع در انجام امور خود، از دریافت اضافه پرداختی انصراف داده و این انصراف را مکتوب نمایند.

 


نوشته های مرتبط

نظرات کاربران


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.