وکیل عدلیه / دعاوی دادگاه‌های اختصاصی اداری / مراجع رسیدگی به اشتباهات و اختلافات ثبتی

مراجع رسیدگی به اشتباهات و اختلافات ثبتی


فرناز محمدیان
1400/07/22
0 دیدگاه

مراجع رسیدگی به اشتباهات و اختلافات ثبتی موضوعی است که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت و در ادامه برای آشنایی با انواع اشتباهات در انواع آگهی‎‌ها با ما همراه باشید.

 

اشتباهات و اختلافات ثبتی چیست؟

ثبت ملک و صدور سند مالکیت - وکیل عدلیه

اشتباهاتی که در موقع ثبت اسناد در اداره ثبت اسناد و املاک از طرف مأموران حوزه ثبت ممکن است رخ دهد می‌تواند در مرحله قبول تقاضای ثبت یا در اثنای عملیات مقدماتی یا در ثبت ملک و صدور سند مالکیت و یا در جریان تفکیک املاک رخ دهد. لذا ما می خواهیم مراجع رسیدگی به اشتباهات و اختلافات ثبتی را برایتان بررسی کرده و اطلاعاتی در اختیارتان بگذاریم. چنانچه در این زمینه نیاز به مشورت و راهنمایی داشته و اطلاعات چندانی نیز ندارید، مطالعه این مقاله می‌تواند برایتان مفید و سودمند باشد.

هیأت نظارت

تعریف

برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان، هیأتی به نام هیأت نظارت تشکیل می‌شود تا به کلیه اشتباهات ثبتی مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی کند.

هیأت نظارت یک مرجع شبه قضایی یا اداری است و رسیدگی آن شکلی است نه ماهوی. تشریفات رسیدگی هیأت نظارت مانند تشکیل پرونده، تنظیم گزارش، ثبت آرا، ابلاغ رای و… با تشریفات رسیدگی در مراجع قضایی شباهت دارد.

ترکیب اعضا

هیأت نظارت متشکل از اعضای زیر است:

 • رئیس ثبت استان یا قائم مقام او
 • دو نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه
 • یک عضو علی‌البدل از قضات دادگستری یا کارمندان مرکز استان از طرف قوه قضائیه

گرچه در ماده ۶  اصلاحی قانون ثبت گفته شده است که اعضای اصلی قضایی و عضو علی‌البدل هیأت نظارت را وزیر دادگستری تعیین می‌کند، ولی با توجه به قانون اساسی و نظریه ۴٢١‏ تاریخ ١‏/٩‏/١٣۵٩‏ شورای نگهبان در تفسیر اصل ١۵٧‏، انتخاب قضات و عضو علی‌البدل در صلاحیت و بر عهده شورای عالی قضایی است و با اصلاحاتی که در قانون اساسی به عمل آمده است، وظیفه شورای عالی قضایی به رئیس قوه قضائیه محول گردیده است.

وظیفه شورای عالی قضایی به رئیس قوه قضائیه - وکیل عدلیه

جلسات هیأت نظارت حداقل با حضور یک قاضی رسمیت می‌یابد و ترکیب اعضای آن عبارت خواهد بود از سه قاضی و یا دو قاضی و یک عضو ثبتی و یا دو عضو ثبتی و یک قاضی.

مکان تشکیل جلسات هیأت نظارت، اداره کل ثبت استان مربوطه می باشد و مقر دادگاه استان، مرکز استان است.
بنابراین تشکیل هیأت نظارت در شهرستان‌ها مجاز نمی‌باشد.

وظایف مراجع رسیدگی به اشتباهات و اختلافات ثبتی

1- هرگاه در اجرای مقررات ماده ۱۱ برای پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی به وجود آید و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد، رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیأت نظارت است.

2- هرگاه هیأت نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه موثر واقع شده، آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن موثر بوده، ابطال و جریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تکمیل یا اصلاح می‌گردد.

3- هرگاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد، هیأت نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد.

4- اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته، و بعداً اداره ثبت متوجه آن گردد، در هیأت نظارت مطرح می شود و در صورتی که پس از رسیدگی وقوع ‌اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل نرساند، هیأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می نماید و در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق کسی برساند، به شخص ذی نفع اخطار می کند که می تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود.

5- رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیأت نظارت است.

6- رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود، با هیأت نظارت است مشروط بر اینکه رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند.

7- هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن‌ها با قوانین، اشکال یا اشتباهی پیش آید؛ رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیأت نظارت خواهد بود.

8- رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیأت نظارت است.

‏ در مواردی که بر حسب تشخیص هیأت نظارت مقرر شود که آگهی های نوبتی تجدید گردد، ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود، معترضین حق اعتراض خواهند داشت.

در صورتی که اشتباه از طرف درخواست کننده ثبت باشد، هزینه تجدید عملیات مقدماتی ثبت به طریقی که در آیین نامه تعیین خواهد شد، به عهده درخواست کننده خواهد بود.

رسیدگی هیأت نظارت در موارد مذکور در بندهای یک و دو این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.

آراء هیأت نظارت فقط در مورد بندهای یک و پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذی نفع قابل تجدید نظر در شورای عالی ثبت خواهد بود، ولی مدیر کل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آراء هیأتهای نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد، موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می نماید و در صورتی که رای هیأت نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد، طبق نظر شورای عالی ثبت به موقع اجرا گذارده می شود.
در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت برای هیأت های نظارت لازم الاتباع خواهد بود.

در مورد بندهای یک و پنج و هفت رای هیأت نظارت برای اطلاع ذی نفع به مدت  بیست روز در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق و سپس به موقع اجرا گذاشته می شود.
وصول شکایت از ناحیه ذی نفع چنانچه قبل از اجرای رأی باشد، اجرای رای را متوقف می نماید و رسیدگی و تعیین تکلیف با شورای عالی ثبت خواهد بود،
هرگاه شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی رای هیأت نظارت را تایید نماید، عملیات اجرایی تعقیب می گردد.

یکی دیگر از صلاحیت‌های هیأت نظارت به استناد ماده ١٧٢‏ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، به شرح زیر می‌باشد:

پس از تنظیم و امضای صورت مجلس مزایده، شکایت از عمل اجرا از کسی مسموع نیست.
این امر مانع از آن نمی‌شود ‏که هرگاه قبل از تنظیم و امضای سند انتقال یا تحویل مال، رئیس ثبت محل عمل اجرا را مخالف قانون تشخیص دهند، رای بر تجدید عمل اجرایی داده و رای صادره برابر ماده ١۴٩‏به اشخاص ذی نفع ابلاغ و قابل شکایت و رسیدگی در هیأت نظارت است.

نحوه رسیدگی به اشتباهات و اختلافات ثبتی

نحوه رسیدگی به اشتباهات و اختلافات ثبتی - وکیل عدلیه

هیأت نظارت در خصوص موارد مندرج در قانون که به آن‌ها تصریح گردیده، رسیدگی و رأی صادر می‌نماید. رسیدگی در هیأت نظارت یا در اثر گزارش و درخواست از طرف ثبت محل و یا در اثر شکایت ذی نفع می باشد.

در رأی هیأت نظارت، در ابتدا گزارش کامل پرونده و بیان اشکال و موضوع اختلاف و جریان کامل رسیدگی و استدلال و کلیه اقدامات هیأت از ابتدای رسیدگی تا مرحله صدور ر‌ای ذکر می‌گردد و رأی هیأت نظارت می‌بایستی مستدل و مستند به قانون باشد و در آن به صراحت قید شود که قطعی است و یا قابل تجدید نظر و اعتراض است.

اشخاصی که حق اعتراض به رأی هیأت نظارت را دارند از قرار ذیل می‌باشند؛

1- ذی نفع در موضوع مطرح شده هیأت نظارت؛

2- رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مواردی که آراء هیأت‌های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد، به منظور ایجاد وحدت رویه موضوع برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می‌گردد: صلاحیت محلی هیأت نظارت هر استان مربوط به اختلافات و اشتباهات ثبتی مربوط به حوزه قضایی همان استان می‌باشد و صلاحیت رسیدگی به اشتباهات و اختلافات ثبتی خارج از استان را ندارند.

 

شورای عالی ثبت

تعریف

شورای عالی ثبت مرجع تجدید نظر نسبت به آراء هیأت نظارت است.

ترکیب اعضا

هر شعبه از شورای عالی ثبت متشکل از افراد ذیل است:

 • معاون مربوط به آن قسمت
 • دو نفر از قضات دیوان عالی کشور که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.

دو قاضی شورای عالی ثبت باید از قضات دیوان عالی کشور باشند، اما به اعتقاد برخی از حقوق دانان این ماده شامل دادیاران دیوان عالی کشور هم می شود؛ یعنی می توان آنان را از میان روسای شعب یا مستشاران یا دادیاران دیوان عالی کشور تعیین نمود.
اما بهتر است از مستشاران یا روسای شعب دیوان که به امور حقوقی رسیدگی می کنند انتخاب شوند زیرا وظایف شورای عالی ثبت ارتباطی به مسائل جزایی ندارد.

دادیاران دیوان عالی کشور - وکیل عدلیه

وظایف مراجع رسیدگی به اشتباهات و اختلافات ثبتی

۱‏- مرجع تجدید نظر نسبت به آراء هیأت نظارت  :

لازم به ذکر است که آرایی که قابلیت اعتراض و تجدیدنظر نداشته باشد، قابل رسیدگی در شورای عالی ثبت نمی باشند.
تصمیمات هیأت نظارت به جز در مورد بندهای یک و پنج و هفت (تبصره چهار ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت) پس از مهلت بیست روز از تاریخ الصاق در تابلو اعلانات ثبت محل برای اطلاع ذی نفع قطعی است و در شورای عالی ثبت تجدید نظر نمی شود.
همچنین آراء قابل تجدیدنظری که خارج از مهلت قانونی مورد اعتراض ذی نفع یا نماینده قانونی وی قرار گیرد، قابل طرح در شورای عالی ثبث نمی باشند.

بندهای یک و پنج و هفت ماده ٢۵‏ قانون ثبت قابلیت اعتراض و تجدید نظر در شورای عالی ثبت را دارا می باشند.
همچنین در خصوص آراء صادره از هیأت نظارت نسبت به ماده ٢٠ ‏آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد ١‏و ٢‏و ٣‏ قانون ثبت مصوب ۱۹/۱/۱۳۷۱ و تبصره یک و سه آن، اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۸۱ قابل اعتراض و تجدیدنظر در شورای عالی ثبت می باشد.

در خصوص تبصره هشت آیین نامه اجرایی بند چهار ماده ١٣٣‏ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مرجع تجدید نظر نسبت به تصمیمات هیأت ها و آر‌اء صادره از هیأت نظارت، شورای عالی ثبت می باشد.

 

2- ایجاد وحدت رویه :

رئیس سازمان ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آراء هیأت‌های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادرشده باشد، موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می نماید.

طبق ماده ١۵ آیین نامه اجرای رسیدگی به اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی با صدور دستور طرح موضوع در شورای عالی ثبت، اجرا متوقف می گردد.
هر وقت شورا در تجدید رسیدگی رای قبلی را تایید نماید عملیات اجرایی تعقیب خواهد شد.

3- اعلام نظر مشورتی :

شورای عالی ثبت نسبت به اموری که طرح می‌شود، چنانچه نقایصی در مقدمات امر مشاهده نکند نظر خود را اظهار می دارد و وجود دعاوی در محاکم مانع رسیدگی نخواهد بود.

 

مستندات مراجع رسیدگی به اشتباهات و اختلافات ثبتی

 • قانون ثبت اسناد و املاک

 

 

انواع اشتباهات در انواع آگهی‎‌ها :

انواع اشتباهات در انواع آگهی‎‌ها - وکیل عدلیه

الف) اشتباهات موثر در آگهی‌های نوبتی:

 • اشتباهات در نام متقاضی یا قائم مقام قانونی او.
 • اشتباه در نام خانوادگی متقاضی ثبت، در مواردی که نام خانوادگی اساساً آگهی نشده و یا تمام نام خانوادگی اشتباه شده باشد.
 • اشتباه در محل وقوع ملک در صورتی که طوری ذکر شده باشد که منطبق با محل دیگری گردد.
 • اشتباه در نوع ملک.
 • اشتباه در شماره اصلی ملک یا عدم ذکر آن.
 • اشتباه در شماره فرعی ملک در مواردی که اشتباه در اظهارنامه هم به عمل آمده باشد.
 • اشتباه در نام قریه یا مزرعه یا قنات مورد تقاضای ثبت.
 • در مواردی که تقاضا به دیگری منتقل شده و پرونده حاکی از امر انتقال بوده، مع هذا به اشتباه آگهی نوبتی به نام انتقال دهنده منتقل شده باشد.

ب) اشتباهات غیرموثر در آگهی‌های نوبتی :

 • اشتباه در شماره فرعی ملک که در اظهارنامه صحیحاً قید، ولی در آگهی اشتباه شده باشد.
 • اشتباه در مضاف الیه نام خانوادگی یا عدم ذکر مضاف الیه.
 • عدم قید نام خانوادگی مالک در صورتی که نام پدر قید شده باشد.
 • هرگاه آگهی زاید بر میزان موارد تقاضای ثبت منتشر شده باشد.
 • هرگاه اطلاع اداره ثبت از وقوع معامله بعد از انتشار آگهی ها بوده و مورد تقاضا به نام انتقال دهنده آگهی شده باشد.
 • اشتباه در ذکر شهرت مالک یا عدم ذکر آن.

ج) اشتباهات موثر در آگهی‌های تحدیدی :

 • اشتباه در شماره پلاک اعم از اصلی یا فرعی یا عدم ذکر هر یک از آن‌ها.
 • اشتباه یا عدم ذکر نام یا نام خانوادگی متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی وی.
 • اشتباه در محل وقوع ملک و همچنین عدم ذکر محل وقوع ملک.
 • اشتباه در نوع ملک همچنین عدم ذکر نوع ملک.
 • عدم رعایت ماده ۱۴‏ قانون ثبت به این ترتیب که در انتشار آگهی تحدید، ترتیب شماره املاک رعایت نشده باشد.
 • عدم رعایت ماده ۶۷ آئین نامه قانون ثبت که باید فاصله قبل از انتشار آگهی تحدید و روز تحدید حدود کمتر از ۲۰ روز و بیش از ۶۰ روز نباشد.
 • در صورتی که با وجود اطلاع اداره از وقوع معامله قبل از انتشار آگهی تحدید به اشتباه آگهی تحدید به نام فروشنده منتشر شده باشد.

د) اشتباهات غیرموثر آگهی تحدیدی :

 • اشثباه در مضاف الیه نام خانوادگی یا عدم قید آن.
 • عدم قید و اشتباه در ذکر نام و نام خانوادگی بعضی از شرکا مشروط بر اینکه حداقل نام و نام خانوادگی یکی از متقاضیان صحیح آگهی شده باشد.
 • اشتباه در ذکر مقدار مورد تقاضا اعم از اینکه بیشتر یا کمتر آگهی شده باشد.
 • اشتباه در نشر آگهی به نام فروشنده در صورتی که اطلاع اداره از وقوع معامله پس از انتشار آگهی تحدید باشد.
 • انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصی قبل از آگهی انتشار ماده ١۴ ‏قانون ثبت.

ه) اشتباهات در عملیات ثبتی :

 • هرگاه صرفاً در ذکر جهات اربعه ملک در صورت مجلس تحدید حدود اشتباه شده باشد، پس از تطبیق با مجاورین آن‌ها و احراز عدم تجاوز به مجاورین و شوارع اصلاح صورت مجلس تحدید حدود صورت می گیرد.
 • هرگاه تحدید حدود ملکی به معرفی مالک یا نماینده قانونی او در وقت مقرر به عمل آمده و اشتباهاً صورت مجلس تحدید حدود به امضای مالک یا نماینده قانونی او نرسیده باشد، در صورتی که با مجاورین اختلافی در بین نباشد مانعی ندارد که صورت مجلس تحدیدی با حضور نماینده ثبت به امضای متقاضی یا قائم مقام قانونی او برسد.
 • هرگاه تحدید حدود در غیر روز مذکور در آگهی تحدیدی به عمل آمده و همچنین در صورتی که صورت مجلس تحدیدی به امضای نماینده مجدداً نرسیده باشد، در هر دو مورد عملیات تحدیدی با انتشار آگهی تحدیدی تجدید خواهد شد.
 • در مواردی که نقشه بردار در عملیات تحدیدی حاضر بوده و نقشه مربوطه را تهیه و امضا و تسلیم نموده است و صورتمجلس تحدیدی به امضاء نقشه بردار نرسیده باشد، در صورتی که نقشه با صورت مجلس تحدیدی از هر حیث منطبق بوده و هیچ گونه اختلافی نداشته باشد ادامه عملیات ثبتی بلامانع است.

و) اشتباهات در املاک ثبت شده :

 • هرگاه شماره یا شهرت یا نوع ملک و یا محل وقوع آن و همچنین نام یا نام خانوادگی مالک در اظهارنامه و آگهی های نوبتی به درستی قید ولی در موقع ثبت ملک در دفتر املاک یا سند مالکیت یا در یکی از موارد مذکور اشتباهی شده باشد، پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه مراتب در ستون ملاحظات ثبت و در سند مالکیت توضیح داده شود.
 • هرگاه نام پدر مالک یا شماره شناسنامه مالک یا محل صدور آن در اظهارنامه صحیحاً قید شود، ولی در موقع ثبت ملک در دفتر املاک یا در سند مالکیت اشتباهی شده باشد، پس از رسیدگی و تطبیق شناسنامه متقاضی با اظهارنامه و نبودن اختلافی در سایر مشخصات شناسنامه، در رفع اشتباه به طرق فوق اقدم می گردد.
 • هرگاه نام یا نام خانوادگی یا شماره شناسنامه مالک در اظهارنامه و آگهی یا یکی از آن‌ها اشتباه شده و با همان اشتباه ملک به ثبت رسیده باشد، پس از انطباق شناسنامه متقاضی به وسیله تحقیق از اداره ثبت احوال و احراز تصرفات مالکانه و بلامعارض بودن آن و نبودن اختلافی در سایر مشخصات در شناسنامه به ترتیب فوق در رفع اشتباه اقدام می گردد.
 • هرگاه سهم مالک به اشتباه زاید بر میزانی که تقاضا و آگهی شده یا مورد انتقال واقع گردیده، ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم شده باشد و مالک در اداره حاضر و کتبی این موضوع را گواهی و سند مالکیت را برای اصلاح تسلیم نماید، با قید توضیح لازم در ملاحظات ثبت ملک و سند مالکیت در رفع اشتباه اقدام شود.
 • هرگاه در تعیین شماره ملک یکی از مجاورین در صورتمجلس تحدیدی و ثبت ملک یا یکی از آن‌ها اشتباه شده باشد، با معاینه محل و تطبیق با پرونده مجاور و احراز وقوع اشتباه و نبودن اختلاف و تعارض در صورتی که در حدفاصل تغییری داده نشود و اقدام به رفع اشتباه خللی به حق غیر نرساند، در رفع اشتباه با قید شماره صحیح ملک در ملاحظاات ثبت ملک و سند مالکیت اقدام می شود.
 • هرگاه معامله از نوع شرطی یا رهنی یا اجاره و امثال آن بوده ولی در موقع ثبت آن اشتباهاً به عنوان معامله قطعی، ثبت دفتر املاک شده باشد و یا بالعکس پس از احراز وقوع اشتباه و تحقیق از دفترخانه مربوطه در صورتی که سند مالکیت از این جهت اشتباهی نداشته باشد، دفتر املاک اصلاح و الآ پس از مطالبه و ملاحظه سند مالکیت یک جا اقدام می گردد.
 • در موردی که ثبت ملک در دفتر املاک به استناد سند انتقال رسمی بوده در یکی از مشخصات شناسنامه انتقال گیرنده موقع تنظیم سند انتقال اشتباهی رخ داده باشد و با همان اشتباه، ملک به نام خریدار به ثبت رسیده و سند مالکیت صادر شده باشد، باید در صورت امکان بدواً در اصلاح سند رسمی به وسیله دفترخانه مربوطه طبق مقررات اقدام و سپس مراتب در ملاحظات ثبت ملک و سند مالکیت قید و در صورت عدم حضور طرف معامله با تحقیق از اداره ثبت احوال و احراز اشتباه به شرح فوق اقدام می گردد.
 • هرگاه در سند مالکیت و ثبت دفتر املاک به واسطه اشتباه دفترخانه در تنظیم خلاصه معامله برخلاف مدلول سند انتقال اشتباهی روی داده شده باشد، پس از احراز وقوع اشتباه و اعلام کتبی دفترخانه مربوط دایر بر اینکه سند معامله صحیح تنظیم گردیده با توضیح لازم در ستون ملاحظات ثبت یا سند مالکیت در رفع اشتباه اقدام می گردد.
 • در مواردی که حدود اربعه ملک در صورت مجلس تحدید یا صورت مجلس تفکیک یا تقسیم نامه رسمی یا دادنامه افراز به طور صحیح قید شده، لیکن در موقع ثبت ملک در دفتر املاک حدی ساقط یا اشتباه شود، پس از احراز وقوع اشتباه با توجه به سوابق مربوطه و انطباق با مجاور و نبودن اختلاف، مراتب در ملاحظات ثبت و سند مالکیت قید می شود.
 • هرگاه در ذکر جهات اربعه ملک اشتباه شده و با همان اشتباه ملک در دفتر املاک ثبت شده باشد، پس از احراز اشتباه به شرط اینکه اختلافی با مجاورین و همچنین اختلافی در حد فاصل نباشد، اصلاح آن بلامانع است.

ز) امور متفرقه :

 • هرگاه در نتیجه تغییر وضع مجاور املاک ثبت شده و تبدیل حد به کوچه اصلاح سند مالکیت، در حدی که قبلاً به ملک مجاور و فعلاً به کوچه محدود است تقاضا شود، در صورتی که کوچه مورد بحث بن بست نباشد و شهرداری نیز عمومی بودن کوچه را تایید نماید، اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت از این جهت مانعی نخواهد داشت.
 • در مورد کسر مساحت و طول اضلاع چنانچه مالک کتبی تقاضای اصلاح سند مالکیت خود را بنماید و با کسر مساحت و طول اضلاع موافق باشد و مورد ثبت در وثیقه و بازداشت و بند «ز» نباشد، اصلاح ثبت ملک و سند مالکیت بلامانع است.
 • در مواردی که مساحت و طول اضلاع ملکی به منظور اجرای طرح شهرداری کسر و ثبت دفتر املاک و سند مالکیت اصلاح شده باشد و بعداً شهرداری از طرح اصلاحی انصراف حاصل نماید و مالک تقاضای اصلاح سند مالکیت را به صورت اولیه بنماید، اصلاح ثبت و سند به وضع اولیه، به شرط موافقت شهرداری بلامانع است.

 

نکته در بحث مراجع رسیدگی به اشتباهات و اختلافات ثبتی

وصول شکایت از ناحیه ذی نفع چنانچه قبل از اجرای رای باشد، اجرای رای را موقوف می‌نماید و رسیدگی و تعیین تکلیف با شورای عالی ثبت خواهد بود، هرگاه شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی رای هیأت نظارت را تایید نماید عملیات اجرایی تعقیب می ‌شود.

سخن پایانی

حال آگاهی مطلوبی نسبت به مراجع رسیدگی به اشتباهات و اختلافات ثبتی داشته و در صورت بروز مشکل در زمینه مربوطه می‌توانید محتاطانه و با آگاهی کامل از این موضوع اقدام نمایید.
در این خصوص توصیه می‌کنیم که در زمینه‌های مختلف از گروه وکلای وکیل عدلیه به مدیریت سید حمیدرضا موسوی کمک و مشاوره حقوقی دریافت نمایید‌.

 

 


نوشته های مرتبط

نظرات کاربران


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.