وکیل عدلیه / دعاوی دادگاه‌های اختصاصی اداری / ‌آیین‌ نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی

‌آیین‌ نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی


فرناز محمدیان
1400/09/21
0 دیدگاه

د‌ر این مقاله که درخصوص ‌آیین‌ نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می باشد به وظایف شورای فنی استان‌ ها و ترکیب اعضاء ، در ادامه نیز به کمیته‌ های شورای فنی استان‌ ها خواهیم پرداخت.

‌آیین‌ نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

شورای فنی استان‌ها

شورای فنی استان می‌تواند بر پروژه‌های ملی که در سطح استان در حال اجرا هستند، نظارت عالیه داشته باشد و سپس نتایج و گزارش‌های نظارتی خود را به سازمان برنامه بودجه کشور و مراجع ذیربط ارائه نماید.

شورای فنی استان‌ها - وکیل عدلیه

وظایف شورای فنی استان‌ها

محدوده فعالیت شورای فنی استان‌ها مشتمل همه‌ی طرح‌ها و پروژه ها در مراحل مطالعه، اجرا/انجام، بهره‌برداری و نگهداری دستگاه‌های استانی مشمول بند (ب) ماده 1 قانون برگزاری مناقصات و یا دستگاه‌های مشمول ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و یا مشتمل آن دسته از طرح‌ها و عملیات اجرایی در سطح استان می باشد که تمام یا بخشی از اعتبارات آن‌ها از محل درآمد عمومی ازبودجه استان تامین گردیده و یا طرح‌ و پروژه‌های ملی استانی شده که اجرای آن‌ها از طرف دستگاه‌های اجرایی مرکزی به دستگاه‌های استانی واگذار گردیده است.

ترکیب اعضاء شورای فنی استان‌ها

شورای فنی استان زیر نظر استاندار ، که متشکل شده از اعضای زیر است:

 • معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار
 • رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان (دبیر شورا)
 • مدیرکل راه و شهرسازی استان
 • رییس سازمان جهادکشاورزی استان
 • مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان
 • مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب در استان
 • مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان
 • مدیرعامل شرکت برق در استان
 • معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین استان
 • رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان
 • بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان

نکته: درصورتی‌که وجود چند مدیر عامل در حوزه آب و فاضلاب و برق، عضو موردنظر با توجه به شرایط استان به پیشنهاد دبیر شورا و تصویب استاندار انتخاب می‌گردد.

در ادامه باید گفت که شورای فنی استان می‌تواند از نمایندگان سایر دستگاه های اجرایی استان، مدیرکل استاندارد، انجمن های صنفی و حرفه‌ای، سازمان نظام مهندسی (ساختمان، معدن، کشاورزی)، شهرداری ها، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک و سایر اشخاص صاحب‌نظر، خبره و معتمد برای مشورت (بدون حق رای) در امور موضوع این آیین‌ نامه برای حضور در جلسات دعوت بعمل آورد.

جلسات شورای فنی استان که به ریاست استاندار می باشد، حداقل 1 بار در ماه تشکیل می‌گردد و درصورتی‌که استاندار این وظیفه را به معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری واگذار نماید، جلسه با حضور وی تشکیل گردیده و مدیر کل دفترفنی، امور عمرانی و حمل‌و‌نقل و ترافیک استانداری نیز بعنوان عضو جایگزین در جلسه حضور می یابند.

جلسات شورای فنی استان به ریاست استاندار- وکیل عدلیه

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و یا نماینده ایشان در امور فنی، سمت دبیری شورای فنی استان را برعهده خواهد داشت. جلسات با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت خواهد یافت و مصوبات شورای فنی استان با رأی موافق نصف به علاوه 1 اعضای اصلی دارای حق رای معتبر خواهد بود.

تعیین دستور جلسه شورا، بر اساس برنامه مدون و اولویت‌های مصوب آن، از مسئولیت دبیرخانه شورای فنی استان (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان) می باشد.

همچنین جلسات فوق‌‌العاده با پیشنهاد هریک از اعضا و بعد از تائید دبیر شورا تشکیل می گردد.

 

کمیته‌های شورای فنی استان‌ها به شرح ذیل است:

کمیته پیمان

کمیته پیمان متشکل از کارشناسان منتخب استانداری، سازمان برنامه و بودجه، اداره‌ کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس،سازمان مسکن و شهرسازی، سازمان جهاد سازندگی اداره‌ کل امور آب و اداره‌ کل راه و ترابری می‌‌باشد.

مشروح وظایف کمیته پیمان:

 • انتخاب نوع قرارداد در مواردی که استفاده از روش واحد بها و یا مترمربعی (در خصوص ابنیه، با زیربنای کمتر از دو هزار مترمربع موضوع بخشنامه ۲۰۰۰/۵۴- ۲۷۰۰/۱۰۲ مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۵ سازمان برنامه و بودجه) میسر و یا به مصلحت نباشد.
 • بررسی و اعلام نظر در مورد پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی برای اجرای کارها به روش امانی به شورای فنی استان،‌ با توجه به آیین‌نامه شماره ۱۳۱۰/۵۴ – ۱۶۵۴/۱۰۲ مورخ ۱/۴/۱۳۷۸ سازمان برنامه و بودجه.
 • بررسی کارشناسی در مورد پیشنهادهای مربوط به استفاده از اختیارات مندرج در تبصره (۱) بند (ج) ماده واحده اصلاح تبصره (۸۰) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۶ کل کشور درباره تجدید نظر در مبلغ اولیه پیمان.

پیشنهاد دستگاه‌ های اجرایی باید با امضای بالاترین مقام ذی‌ربط به دبیرخانه شورای فنی استان ارسال گردد. در صورت اعلام کمیته، دستگاه پیشنهاد دهنده، نماینده مطلع خود را برای توضیح و توجیه درخواست به جلسه کمیته اعزام می‌نماید.

اصلاحیه متن تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور:

به جای کمیسیون شاهنشاهی مندرج در تبصره فوق، شورای عالی فنی مرکب از سه نفر به پیشنهاد وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران تشکیل و وظایف ذیل را عهده‌دار می‌گردد:

الف: بررسی و تصویب قیمت‌های پایه و ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به آن،

ب: بررسی و تصویب قیمت کارهای خاص که قیمت‌های پایه قابل عمل در آن‌ها نمی‌باشد.

تبصره (۱) بند (ج) ماده واحده اصلاح تبصره (۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۵۶:

در مورد پیمان‌های مرتبط با طرح‌های عمرانی منطقه‌ای و خاص ناحیه‌ای، درصورتی‌که بار مالی ناشی از تجدیدنظر در قیمت‌ها از «۲۰ % مبلغ اولیه پیمان» و حداکثر از «مبلغ ده میلیون ریال» تجاوز نکند، اختیارات شورای عالی فنی با شورای فنی استان که اعضای آن بعداً اعلام می‌گردد‌، خواهد بود.

 • بررسی و اظهار نظر در مورد نرخ پیشنهادی پیمانکاران در مواردی که مبلغ اعلام شده بیش از 10 درصد بیشتر از قیمت پایه و یا افزون بر ده درصد کمتر از آن باشد.
 • بررسی اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی استان و عوامل اجرایی در چارچوب وظایف شورای فنی و ارائه پیشنهاد لازم به شورا برای تصمیم‌گیری.
 • تهیه ضرایب منطقه‌ای برای مناطق مختلف استان و پیشنهاد آن برای بررسی و تأئید به سازمان برنامه و بودجه.
 • تهیه ضوابط قراداد و تطبیق موازین قراردادهای نمونه (شرایط عمومی پیمان) که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود، با ویژگی‌های استان و پروژه موضوع قرارداد و پیشنهاد به سازمان برنامه وبودجه برای بررسی و تأیید.

کمیته نظارت

کمیته نظارت متشکل از کارشناسان منتخب استانداری، سازمان برنامه و بودجه، سازمان مسکن و شهرسازی، اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، سازمان جهاد کشاورزی، اداره‌کل راه و ترابری، اداره‌کل امور آب استان، سازمان کشاورزی، بنیاد مسکن، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و ترابری و سازمان نظام مهندسی استان است.

وظایف این کمیته به شرح زیر است:

 • بازدید از طرح‌ها و پروژه‌های در دست اجرا موضوع بند (۱-۱) آیین‌نامه و اعلام نظر نسبت به کیفیت فنی کارهای اجرایی، مطابقت پیشرفت فیزیکی عملیات با برنامه زمانی و مالی، چگونگی رعایت ضوابط و مقررات فنی و مالی در اجرای پروژه‌ها، رعایت اصول حاکم بر معماری و اقلیم منطقه، ساده‌سازی، ارزان‌سازی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و مصالح ساختمانی، حداکثر استفاده از امکانات محلی و اعلام موانع اجرایی و ارایه راه حل مناسب جهت رفع آن‌‌ها به شورا در چارچوب برنامه مصوب.
 • بازید از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در دست بهره‌برداری، با هدف ارزشیابی و اظهار نظر درباره چگونگی بهره‌ برداری و نگهداری پروژه‌های یاد شده.
 • انجام بررسی‌های فنی و حصول اطمینان از صحت و دقت نقشه‌های تهیه شده برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی استانی در چارچوب مشخص شده از طرف شورا.
 • بررسی و ارایه پیشنهاد برای اصلاح نقشه‌ها و مشخصات فنی همسان (تیپ) تهیه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه، بر حسب نیاز و شرایط استان.

کمیته آموزش

کمیته آموزش متشکل از کارشناسان منتخب استانداری، سازمان برنامه و بودجه، سازمان نظام مهندسی، اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و ترابری، سازمان مسکن و شهرسازی و یکی از اعضای هیأت علمی دانشکده فنی دانشگاه‌های مرکز استان می‌باشد.

مشورح وظایف این کمیته:

 • تدوین برنامه آموزش تخصصی عوامل دست ‌اندر‌کار اجرای طرح‌ ها و پروژه‌ های عمرانی.
 • برگزاری دوره‌های آموزش فنی، تخصصی با هدف بهره‌گیری از تجارب دیگر استان‌ها، سازمان نظام مهندسی، اداره‌کل آموزشی فنی وحرفه‌ ای، دانشگاه‌ ها و تشکل‌ های فنی و مهندسی با هدف ارتقاء کیفیت کارهای عمرانی.
 • تهیه نشریات، گزارش‌ها و جزوه‌ های فنی کاربردی برای افزایش معلومات فنی عوامل اجرایی طرح‌ ها.

کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی

کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی - وکیل عدلیه

کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی متشکل از کارشناسان منتخب استانداری، سازمان برنامه و بودجه، اداره‌کل معادن و فلزات، سازمان مسکن و شهرسازی، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، اداره‌کل صنایع، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و ترابری دانشکده فنی دانشگاه مرکز استان است.

مشروح وظایف این کمیته:

 • بررسی و تعیین مراکز تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی استان.
 • بررسی و اظهار نظر در مورد کیفیت مصالح ساختمانی و تطابق آن با استانداردهای موجود.
 • مشخص کردن مراکز تولید مصالح ساختمانی غیراستاندارد و اعلام ممنوعیت مصرف تولیدات آن‌‌‌‌‌‌‌ها در طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، به منظور ارتقاء کیفیت مصالح در حد استاندارد.
 • پیشنهاد استاندارد کردن مصالحی که شورای فنی استان ضرورت آن را تشخیص می‌دهد.

 

سخن نهایی مقاله ‌آیین‌ نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی

در بخش دیدگاه (پایین این مقاله) امکان ارسال سوال و پیشنهادات شما همراهان گرامی می باشد، که گروه وکلای وکیل عدلیه در اسرع وقت پاسخ سوالتان را خواهند داد.

در این باره اگر نیاز به مشورت دارید توصیه ما این است که از گروه وکلای وکیل عدلیه به مدیریت سید حمیدرضا موسوی کمک و مشاوره حقوقی دریافت نمائید‌.


نوشته های مرتبط

نظرات کاربران


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.