وکیل عدلیه / شهرداری / کمیسیون ماده ۹ قانون زمین شهری

کمیسیون ماده ۹ قانون زمین شهری


سید حمیدرضا موسوی
1401/05/17
0 دیدگاه

احتمالا برای شما این سوال مطرح شده که اراضی بایر و دایر چه زمین هایی هستند؟ برای دریافت پاسخ این سوال در مقاله  ” کمیسیون ماده ۹ قانون زمین شهری ” با ما همراه باشید.

 

کمیسیون ماده ۹ قانون زمین شهری

1- اراضی بایر و دایر چه زمین هایی هستند؟

زمین های دایر اراضی دارای ساختمان و تاسیسات و دیوارکشی متناسب با ملک و یا املاکی که باغ و مشجر و یا زراعی می باشند.

زمین های بایر اراضی فاقد ساختمان و تاسیسات هستند که سابقه دایر بودن را داشته اند.

2- چه کسانی از موضوع ماده 9 قانون زمین شهری استثناء هستند؟

اراضی متعلق به بازماندگان درجه اول شهدا و مفقودالاثرها و همسران آنها تا زمانیکه فرزندان آن ها را تحت تکفل داشته باشند و همچنین صغیران یتیم تا سن بلوغ شرعی از شمول این ماده مستثنی هستند و در صورتیکه زمین مشمول این استثناء برای طرح خاصی مورد نیاز دولت باشد که احداث آن در محل دیگری میسر نباشد، معادل ارزش زمین از اراضی دولتی به صورت عوض و در ازای آن واگذار خواهد شد.

3- ملاک دولت برای تعیین قیمت زمین های تملک شده موضوع ماده 9 قانون شهری چیست؟

دولت بر اساس قیمت منطقه ای(ارزش معاملاتی) زمین، اقدام به تقویم ملک نموده و سایر حقوق قانونی مالک طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری بر پایه قیمت روز تعیین خواهد شد.

4- در صورتی که به هر دلیلی شخصی نخواهد دولت زمین وی را تملک کرده و یا به تملک معترض باشد چه مرجعی به این شکایت رسیدگی می کند؟

در خصوص هرگونه اعتراض به تملک و درخواست ابطال تملک اراضی موضوع ماده 9 قانون زمین شهری این اراضی توسط مالکین آن ها به هر دلیلی، در ابتدا شکایت شخص شاکی به کمیسیون ماده 9 قانون زمین شهری ارجاع داده می شود تا فرد یا افراد شاکی دلایل اعتراض خود را به کمیسیون ارائه دهند. بعد از ارجاع امر به کمیسیون، به طور معمول در این رابطه کمیسون رای صادر خواهد کرد و شاکی قادر به اعتراض به این رای در شعبه تجدید نظر کمیسیون بوده و پس از طی این مرحله نیز میتواند به رای صادر در شعبه تجدید نظر کمیسیون در دیوان عدالت اداری طرح شکایت بنماید.

 

شرح موضوع کمیسیون ماده ۹ قانون زمین شهری

طبق ماده 9 قانون زمین شهری، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با استفاده از زمین های بایر و دایر در هر شهر، برای امر مسکن و خدمات عمومی اقدام نماید. چنانچه زمین های دایر و بایر مورد نظر متعلق به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی یا بنیادها، نهادها و ارگان های دولتی یا غیردولتی باشد، مالکان این اراضی موظفند زمین های مورد نیاز دولت یا شهرداری ها را در راستای موضوعات مطروحه در این ماده به دولت و شهرداری ها بفروشند.

وزارت مسکن و شهرسازی در راستای اهداف زیر می تواند اقدام به تامین زمین از مالکان نماید:

1.برای تفکیک و فروش توسط وزارت مسکن و شهرسازی به افراد واجد شرایط دریافت زمین به منظور مسکن یا اجرای طرح های ساختمان سازی مسکونی

2.به منظور ایجاد تاسیسات عمومی، عمرانی، اداری و اجرای طرح های تصویب شده ی شهری.

3.جهت حفاظت از میراث فرهنگی کشور.

دولت برای اجرای هر یک از طرح های دولتی شامل موارد بالا، نیازمند تملک زمین در هریک از شهرها و شهرک های سراسر کشور باشد می تواند با رعایت حقوق مالکین که در ادامه به آن اشاره می شود، زمین یا زمین های مذکور را تملک نماید.

لازم به ذکر است در رابطه با زمین های دایری که پس از اعلام و تصویب هریک از طرح های دولتی، مورد نیاز دولت یا شهرداری ها می باشد پس از اعلام مراتب به سازمان ثبت، زمین مذکور غیرقابل انتقال به غیر شده مگر به دولت یا شهرداری ها.

در صورتیکه مالک یا مالکان هریک از زمین های بایر یا دایر که زمین آن ها توسط دولت و سازمان های دولتی در اختیار دولت قرار گرفته است، به سازمان های مربوطه مراجعه کرده و سازمان های مربوطه عدم نیاز به اراضی مذکور را اعلام نمایند، می توانند پس از اقدامات عمرانی که با مجوز وزارت مسکن و شهرسازی می باشد، اقدام به تفکیک و واگذاری زمین خود بنمایند.

مالکین اراضی ای که در اختیار دولت قرار گرفته است در صورتی که مالک مشاع یا مالک شش دانگ زمین محسوب شوند، در صورتی که از همه ی مزایای در نظر گرفته شده در مواد 6 و 8 قانون زمین شهری استفاده نکرده باشند، می توانند طبق مقررات وزارت مسکن و شهرسازی قطعه یا قطعاتی از زمین مذکور به انتخاب خود، یا در صورت عدم وجود این امکان، از سایر اراضی دولتی 1000(هزار) متر مربع تفکیک کرده و یا همین میزان را هم به دولت بفروشند.

در صورتیکه مالک یا مالکین زمین ها از این امر استنکاف نموده و در مهلت مقرر مراجعه نکرده باشند و یا نشانی آن ها نا مشخص بوده و از هیچ طریقی امکان دسترسی به آن ها وجود نداشته باشد، وزارت مسکن و شهرسازی اعلانی صادر میکند و پس از آن در صورتی که تعارض ثبتی ای راجع به زمین مذکور موجود بوده ، زمین در  وثیقه باشد و یا وجود هر مانع حقوقی یا ثبتی دیگری که از انجام معامله توسط دولت جلوگیری میکند، دولت یا شهرداری ها بهای زمین موضوع تملک را در صندوق ثبت محل زمین سپرده و مالک زمین محسوب خواهند شد. حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازی و یا شهرداری به عنوان قائم مقام مالک سند انتقال مالکیت زمین مذکور را امضا خواهند نمود. در صورت مراجعه مالک، وی می تواند با ارائه مفاصا حساب و رفع موانع بهای زمین را از صندوق ثبت محل زمین مطالبه و یا زمین معوضی تحویل بگیرد.

یکی از مواردی که برای رضایت مالکین زمین های داخل شهر و شهرک ها توسط دولت در نظر گرفته شده است، آنست که دولت می تواند در صورت درخواست مالک، برای پرداخت قیمت زمین آن ها، اقدام به واگذاری زمین های مایملک دولت در خارج از حدود شهری جهت فعالیت کشاورزی بنماید.

تملک زمین هایی که طبق موضوع ماده 9 قانون زمین شهری توسط دولت و سازمان های مربوطه است، طبق موارد ذکر شده در بالا وجاهت قانون داشته و در صورتی که هریک از مالکین این اراضی شکایتی نسبت به عملکرد این سازمان ها مبنی بر تضییع و نادیده گرفته شدن حقوقشان داشته باشند، می توانند مراتب شکایت خود را به دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع صالح رسیدگی اعلام نمایند. برای رسیدگی بهتر و تسریع بخشیدن به پروسه رسیدگی به شکایت لازم است از تجارب وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری استفاده نمود.

در خصوص هرگونه اعتراض به تملک و درخواست ابطال تملک اراضی موضوع ماده 9 قانون زمین شهری این اراضی توسط مالکین آن ها به هر دلیلی، در ابتدا شکایت شخص شاکی به کمیسیون ماده 9 قانون زمین شهری ارجاع داده می شود تا فرد یا افراد شاکی دلایل اعتراض خود را به کمیسیون ارائه دهند. بعد از ارجاع امر به کمیسیون، به طور معمول در این رابطه کمیسون رای صادر خواهد کرد و شاکی قادر به اعتراض به این رای در شعبه تجدید نظر کمیسیون بوده و پس از طی این مرحله نیز میتواند به رای صادر در شعبه تجدید نظر کمیسیون در دیوان عدالت اداری طرح شکایت بنماید.

نکات:

  1. دولت و سازمان های مربوطه در راستای اهداف زیر می توانند اقدام به تامین زمین از مالکان نماید:
  • برای تفکیک و فروش توسط وزارت مسکن و شهرسازی به افراد واجد شرایط دریافت زمین به منظور مسکن یا اجرای طرح های ساختمان سازی مسکونی
  • به منظور ایجاد تاسیسات عمومی، عمرانی، اداری و اجرای طرح های تصویب شده ی شهری.
  • جهت حفاظت از میراث فرهنگی کشور.
  1. دولت بر اساس قیمت منطقه ای(ارزش معاملاتی) زمین، اقدام به تقویم ملک نموده و سایر حقوق قانونی مالک طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری بر پایه قیمت روز تعیین خواهد شد.
  2. در صورت وجود هرگونه شکایت در رابطه با تملک و درخواست ابطال تملک زمین های موضوع ماده قانون 9 زمین شهری، ابتدا اعتراض مربوطه به کمیسیون ماده 9 قانون شهری ارجاع داده شده و در آن رای مقتضی در خصوص ابطال تملک یا عدم ابطال آن صادر خواهد شد.
  3. رای صادر شده از کمیسیون ماده 9 قانون شهری قابل اعتراض در شعبه تجدیدنظر کمیسون بوده و پس از آن اعتراض به رای صادره در شعبه تجدید نظر کمیسیون نیز در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض خواهد بود.
  1. در صورت اعتراض به هرگونه تضییع حق از سوی مالک یا مالکان زمین این اعتراض قابل طرح شدن در دیوان عدالت اداری را به عنوان مرجع رسیدگی خواهد داشت و به دلیل غیرحضوری بودن رسیدگی در دیوان عدالت اداری، توصیه می شود از وکیل مجرب در دعاوی دیوان عدالت اداری کمک گرفته شود.

 


نوشته های مرتبط

نظرات کاربران


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.