اعتبار برگ قطعی مالیات

ساجده میری 1401/02/11

سلام خسته نباشین  در مواردی که علی رغم اعتراض مودی در موعد مقرر قانونی نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات و یا آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی و همچنین ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا مطالبه مالیات ، نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام شود، آیا برگ قطعی صادر شده معتبر می باشد یا خیر ؟

تعداد جواب‌ها : 1

0

حمیدرضا موسوی 1401/02/12

سلام و عرض ادب
با توجه به اینکه طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم درآمد / ماخذ مشمول مالیات و مالیات به قطعیت نرسیده است برگ قطعی صادره دارای وجاهت قانونی نبوده و از درجه اعتبار ساقط می باشد و لذا پرونده امر در مراجع مذکور در مواد ۲۳۸، ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم قابل طرح خواهد بود.