ابطال معامله صوری

خانم سعادتی 1401/05/01

با سلام و عرض ادب خدمت جناب موسوی سید بزرگوار. غرض از مزاحمت سوالی داشتم ، مادرم به عنوان خواهان در دعوای مطالبه وجه در مرحله ی بدوی و تجدیدنظر پیروز شدند و متعاقباً دستور اجرا صادر کردند ولی مدیون که قطعا تا چند وقت پیش ملک مشاعی داشت با استعلام اجرای احکام دیگر ملکی به نامش نیست و میشه دادخواست تحت عنوان ابطال معامله صوری داد ؟ نمیدونیم که انتقال آیا بعد از رأی قطعی بوده یا نه که مشمول ‌رای وحدت رویه ۷۷۴ فرار دین میشه یا نه؟ واینکه اسم انتقال گیرنده

تعداد جواب‌ها : 1

0

حمیدرضا موسوی 1401/05/01

سلام و عرض ادب

برای دادخواست حقوقی ، ابطال معامله صوری که مشکلی نیست و اساسا ارتباطی صدور حکم قطعی ندارد

اما شکایت کیفری فرار از دین منوط به انتقال پس از محکومیت قطعی است