کوچه ملک

علیرضا جلیلی 1401/04/21

سلام. شخصی زمینی را از فروشنده خریداری نموده. که جنوباً به کوچه 8 متری در کروکی تنظیمی قید شده. فروشنده در مقابل زمینی دارد و اخیراً اقدام به تصرف قسمتی از کوچه نموده و عرض کوچه را به 4 متر کاهش داده. عنوان شکایت را با چه عنوان انجام شود؟ آیا شکایت کیفری هست یا حقوقی؟ باسپاس

تعداد جواب‌ها : 1

0

حمیدرضا موسوی 1401/04/21

سلام عرض ادب
از عنوان کیفریش که خب می شود بحث تصرف عدوانی، ولی چون از کوچه عمومی است، شما اعلام کننده جرم هستید، شکایت حقوقی هم امکان پذیر است.