مهلت زمانی اجرای رای تخریب

زینب شادفر 1400/07/19

سلام وقتتون بخیر. حداکثر زمان اجرای برای تخریب چه موقع می باشد؟

تعداد جواب‌ها : 1

0

حمیدرضا موسوی 1400/07/19

برابر تبصره ۱ ماده ۱۰۰ در صورتی که تصمیم کمیسیون برق کل تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دوماه تجاوز کند تعیین می نماید.