مصوبه کمسیون ماده ۵ درصورت تغییر کاربری املاک در طرح

میرزا باقرنژاد 1401/03/16

سلام وقت جنابعالی بخیر
بر اساس ماده واحده قانون تعیین وضعیت وقتی که دستگاه اجرایی قادر به تملک زمین واقع در طرح نیست و پنج سال از تصوبب طرح گذشته باشد برای اینکه با کابری ملک مجاور به طرف اجازه ساخت داده شود آیا باید موضوع به کمیسیون ماده پنج ارجاع شود یا خیر آیا کاربری اولیه ملک به قوت خودش باقی است؟

 

تعداد جواب‌ها : 1

0

امید محمدی، وکیل پایه یک دادگستری 1401/03/17

سلام و عرض ادب
صور مختلف در ما نحن فیه حاکم است:
۱. تغییر کاربری ملک از سوی کمیسیون ماده پنج که بر اساس کاربری جدید تراکم و سطح اشغال اعطا می گردد.
۲. حفظ کاربری سابق و اعطای تراکم پایه که نیاز به مصوبه کمیسیون ماده پنج ندارد.
۳. حفظ کاربری سابق و اعطای تراکم مجاور (مازاد بر پایه) که باز هم نیاز به تصویب کمیسیون ماده ۵ دارد زیرا مازاد بر تراکم استحقاقی (پایه) است.
(نکته: البته کمیسیون ماده ۵ در اعمال واحده دخالت نمی کند. نمی شود که کاربری فضای سبز حفظ شود و کمیسیون با چهارطبقه تراکم موافقت کند. _ با تشکر از مهندس نادر محمدی کارشناس معتمد دیوان عدالت اداری _
بحث صلاحیت امری متفاوت از بحث امور ماهوی احتمال موفقیت در دعواست.)