مسدود نمودن حساب مودیان

بابک حائری 1401/04/19

با سلام همکار گرامی
یک نظرخواهی حقوقی

در بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره سقف تراکنش ها امده که بانک مرکزی می تواند در صورت عدم همکاری صاحب حساب حساب های شخص را مسدود کند حالا دو سوال ۱ مسدود نمودن حساب باید به دستور مقام قصایی باشد و بانک مرکزی ذاتا صلاحیت مسدو د نمودن حساب افراد بدون رای ندارد ۲ قانون گدار در قانون نحوه اجرای مدنی اصل را بر عدم عسر و حرج محکوم عایه گداشته از توقیف کل حساب خوددارری نموده و یک چهارم یا هشتم درامد فرد را توقیف می کند
حال در این مور د بهتر بود بجتب مسدودی از محدودیت دسترسی به حساب استفاده می کرد نظر خود را در چهارچوب علم حقوق بیان کنید حائری

تعداد جواب‌ها : 1

0

حمیدرضا موسوی 1401/04/19

سلام عرض ادب
با توجه به مغایرت دستورالعمل با قانون اساسی و عادی باید ابطال از دیوان عدالت اداری تقاضا نمود