مسئولیت مالیات بر درآمد مستاجر حقیقی یا حقوقی با کیست؟

تهمورث اصغرنژاد 1400/07/24

ملکی دارم ( اداری، تجاری یا … ) که به شخصی ( حقیقی یا حقوقی ) اجاره دادم. آیا من باید مفاصا حساب مالیاتی مربوط به مالیات بر درآمد مستاجر رو ازش مطالبه کنم یا به خودش مربوطه؟ یعنی اگر برای مالیات بر درامد ازش مفاصا نگیرم و بدهی داشته باشه روی ملک از بابت واگذاری یا …‌ مشکل ساز نخواهد بود؟

تعداد جواب‌ها : 1

0

حمیدرضا موسوی 1400/07/24

سلام دوست عزیز، شما به عنوان مالک ( موجر ) طبق قرارداد اجاره ای که دریافت داشته اید مکلف به پرداخت مالیات متعلقه ی ملک خود [ مالیات بر درامد اجاره ] خواهید بود و حکم قانونی در این رابطه که مالک/موجر باید مفاصاحساب درآمد مستاجر را دریافت کند وجود ندارد و از طرفی دیگر مالیات بر درآمد مستاجر به عهده خود ایشان است و با مالک کاری ندارند و بدهی ایشان ارتباطی با ملک مورد اجاره نخواهد داشت.