طریقه اجرای رأی مبتنی بر تخریب

محبوبه سوکی زاده 1400/08/10

طریقه اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر تخریب از طرف شهرداری چگونه است؟

تعداد جواب‌ها : 1

0

حمیدرضا موسوی 1400/08/10

سلام و عرض ادب
برابر تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، در صورت صدور رأی بر تخریب ، کمیسیون مهلتی متناسب کمتر از دو ماه تعیین می نماید تا شهرداری به مالک ابلاغ کند و هر گاه مالک در مهلت ذکر شده اقدام به اجرای رأی تخریب ننماید شهرداری راسا رأى را اجرا و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.