مرجع صدور پروانه ساخت روستا

تبسم طباطبایی 1400/08/18

مرجع صدور پروانه ساخت روستا کجاست ؟

تعداد جواب‌ها : 1

0

حمیدرضا موسوی 1400/09/03

باسلام و عرض ادب
به استناد بند ۱۱ ماده ۷۸ قانون اصلاحی شوراها در سال ۱۳۹۶ صدور پروانه ساختمان برای ایجاد بنا در محدوده قانونی روستا پس از هماهنگی با بنیاد مسکن و اخذ نظرات فنی نهاد مذکور در چهارچوب ضوابط طرح هادی روستا با دهیار است.