تقاضای پروانه ساختمان

صالح انارکی 1401/03/24

با سلام خدمت شما
شخصی از شهرداری درخواست صدور پروانه بنام پسرش (به استناد وکالتنامه که به نام خودش از مالک اولیه که صاحب سند هست) دارد. آیا شهرداری می تواند باتوجه به اینکه آن شخص میخواهد، بنام پسرش پروانه صادر کنیم بدون اینکه تفویض وکالت صورت گیرد پروانه صادر نماید؟

 

تعداد جواب‌ها : 1

0

امید محمدی، وکیل پایه یک دادگستری 1401/03/25

سلام و عرض ادب
اول اینکه فقط مالک رسمی و دارنده سند عادی که سند وی یا مالکیت او به تایید دادگاه رسیده حق درخواست پروانه دارد.
ذی نفع می تواند تقاضای صدور پروانه به نام شخص دیگر با رضایت شخص ثالث نماید و در مورد محجورین صدور پروانه ساخت که از امور مالی محسوب است (زیرا فرآیند اخذ آن دارای هزینه بوده و موجب ارزشمند شدن زمین می گردد) نیاز به رشد آنان دارد در غیر این صورت ولی قهری یا قیم آنان می تواند رضایت را از طرف آنان اعلام دارد.
لذا در ما نحن فیه پدر به عنوان ولی قهری می تواند به نام فرزند خود به عنوان ذی نفع ثالث که تحت ولایت است مبادرت به اخذ پروانه ساخت نماید.