تقاضای تغییر کاربری واقع در روستا دارای طرح هادی باید به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داده شود.

ژاله احمدی 1400/08/17

در صورت اتمام طرح هادی و قرار گرفتن زمین در کاربری اداری و عدم اجرای آن با توجه به اینکه بنیاد و دهیاری نهاد عمومی غیردولتی هستند اقامه دعوا درخواست صدور مجوز ساخت و ساز باید در دیوان صورت پذیرد؟ آیا در این خصوص می توان به قانون تعیین وضعیت املاک در طرح های دولتی استناد کرد؟

تعداد جواب‌ها : 1

0

حمیدرضا موسوی 1400/08/20

باسلام و عرض ادب
شکایت علیه دهیاری و بنیاد مسکن در صلاحیت دادگاه های عمومی است نه دیوان عدالت اداری.
کاربری اداری طرح عمومی و عمرانی محسوب نمی گردد لذا به نظر مشمول قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی نمی گردد تا بتوان‌الزام به صدور پروانه مغایر با طرح تفصیلی اخذ نمود.