مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز

ارکیده حسنی 1400/08/22

چه اقداماتی تغییر کاربری غیر مجاز محسوب می‌شود؟

تعداد جواب‌ها : 1

0

حمیدرضا موسوی 1400/09/03

سلام و عرض ادب
بر اساس «دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی (موضوع ماده ۱۱ تصویب نامه شماره ۵۹۸۷۹/ت ۳۷۱۱۰ هـ مورخ۱۳۸۶/۴/۱۹ هیئت وزیران)» اقدامات ذیل در صورتی که در اراضی زراعی و باغ‌های موضوع قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و بدون رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک و یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی در قالب طرح های تبصره ۴ الحاقی قانون مذکور حسب مورد صورت گیرد و مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی شود به عنوان مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز تلقی می گردد:
1. برداشت یا افزایش شن و ماسه؛
2. ایجاد بنا و تأسیسات؛
3. خاک برداری و خاک ریزی؛
4. گود برداری؛
5. احداث کوره های آجر و گچ پزی؛
6. پی کنی؛
7. دیوارکشی اراضی؛
8. دپوی زباله، نخاله و مصالح ساختمانی، شن و ماسه و ضایعات فلزی؛
9. ایجاد سکونتگاه های موقت؛
10. استقرار کانکس و آلاچیق؛
11. احداث جاده و راه؛
12. دفن زباله های واحدهای صنعتی؛
13. رها کردن پساب های واحدهای صنعتی، فاضلاب های شهری، ضایعات کارخانجات؛
14. لوله گذاری؛
15. عبور شبکه های برق؛
16. انتقال و تغییر حقابه اراضی زراعی و باغات به سایر اراضی و فعالیت های غیر کشاورزی؛
17. سوزاندن، قطع و ریشه کنی و خشک کردن باغات به هر طریق؛
18. مخلوط ریزی و شن ریزی؛
19. احداث راه آهن و فرودگاه؛
20. احداث پارک و فضای سبز؛
21. پیست های ورزشی.
22. استخرهای ذخیره آب غیر کشاورزی؛
23. احداث پارکینگ مسقف و غیر مسقف؛
24. محوطه سازی (شامل سنگ فرش و آسفالت کاری، جدول گذاری، سنگ ریزی و موارد مشابه)؛
25. صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی و طرح های موضوع تبصره ۴ فوق الذکر؛
26. صنایع دستی؛
27. طرح های خدمات عمومی؛
28. طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی - استانی