امکان تبدیل رأی تخریب به جریمه در صورت عدم استحکام بنا

اسد بامداد 1400/08/11

سلام و عرض احترام سوالی داشتم لطفا راهنمایی بفرمایید

اگر در مورد ملکی به علت عدم استحکام بنا از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم به رأی قطعی تخریب صادر شود و بعد از آن مالک نسبت به ارائه استحکام بنا اقدام نماید، آیا امکان تبدیل رأی تخریب به جریمه وجود دارد؟

تعداد جواب‌ها : 1

0

حمیدرضا موسوی 1400/08/12

سلام و عرض ادب
اولاً: استحکام بنا مربوط به ضوابط فنی ساختمان است و در صورتیکه بنای احداثی با سایر ضوابط فنی و اصول شهرسازی و بهداشتی و مقررات ملی ساختمان مغایر باشد و ضرورت تخریب احراز گردد گواهی استحکام بنا، موجب منتفی شدن تخریب و یا تعیین جریمه نیست ثانیاً با صدور رأی قطعی کمیسیون قاعده فراغ دادرسی حاکم می گردد و رسیدگی مجدد کمیسیون مستلزم نقض رأی کمیسیون در مراجع قضایی صالح است.
موفق باشید