اطلاعات موردنیاز جهت ثبت مشخصات صندوق فروش و حافظه مالیاتی توسط مودیان مالیاتی

امین رازقی 1400/07/22

آیا می توان یک کارتخوان را برای چند محل فعالیت استفاده کرد ؟

 

تعداد جواب‌ها : 1

0

حمیدرضا موسوی 1400/07/22

سلام وعرض ادب

• خیر ، یک کارتخوان فقط می تواند برای یک مکان مورد استفاده فرار گیرد.

• در صورت انتقال پایانه فروشگاهی ( کارتخوان ) از یک محل فعالیت به محل فعالیت دیگر ، مودی باید چه اقدامی انجام دهد ؟

• ابتدا باید در سامانه پایانه فروشگاهی ( کارتخوان ) قبلی را غیر فعال نماید سپس بعد از تایید و غیر فعال شدن توسط سازمان ، مودی می تواند اطلاعات پایانه فروشگاهی ( کارتخوان ) جدید را وارد نماید و فرآیند ثبت پایانه فروشگاهی ( کارتخوان ) را از اول شروع نماید.