ابطال گواهی پایان کار شهرداری و صورت‌مجلس تفکیکی

سمند کلاتی 1400/07/28

سلام وقت بخیر

به موجب گواهی پایان‌کار و صورت مجلس تفکیکی صادره از سوی شهرداری و اداره ثبت اسناد و املاک، ساختمانی دارای پنج پارکینگ با ابعاد مشخص است؛ اما ابعاد و جانمایی مندرج در صورت‌مجلس تفکیکی و گواهی پایان‌کار با ابعاد واقعی و موجود در محل انطباق نداشته و در واقع به دلیل کسری عرض پارکینگ پارک پنج خودرو در موقعیت‌ها و ابعاد تعیین شده از سوی شهرداری و اداره ثبت مربوطه امکان‌پذیر نیست. توضیح آن‌که در زمان صدور پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی مالک ساختمان شخص واحد بوده و پس از صدور سند تفکیکی (واحدها) هر واحد به یک شخص منتقل شده و مالکان فعلی با توجه به مشخصات مندرج در پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی واحدها را خریداری کرده‌اند و در حال حاضر ساختمان دارای پنج مالک است. آیا. امکان ابطال گواهی پایان‌کار موصوف وجود دارد.؟ در صورت ابطال گواهی پایان‌کار فعلی و متعاقباً صدور گواهی پایان‌کار جدید و نظر شهرداری و اداره ثبت محل مبنی بر تعلق صرفاً چهار پارکینگ به ساختمان مذکور، اولاً، در صورت عدم تراضی مالکان، پارکینگ کدام واحد باید حذف، شود.؟ ثانیاً، چهار پارکینگ چگونه و به چه روش باید بین پنج واحد موجود در ساختمان (در حال حاضر با پنج مالک مختلف) تقسیم شود.؟

 

تعداد جواب‌ها : 1

0

حمیدرضا موسوی 1400/07/29

سلام و عرض ادب
به جهت این که‌ گواهی پایان کار و صورت‌جلسه تفکیکی صرفاً در مورد پارکینگ‌ها خلاف ضوابط و مقررات موجود بوده و استفاده از پنج واحد پارکینگ به طور متعارف و بدون مزاحمت امکان‌پذیر نیست، لذا امکان ابطال گواهی و صورت‌جلسه مذکور وجود دارد و از آن‌جا که پس از ابطال، پارکینگ‌ها از حالت مفروزی خارج شده و به صورت مشاعی در می‌آید، با استفاده از مقررات مواد ۵۹۱، ۵۹۸ و ۵۹۹ قانون مدنی در صورتی که تقسیم پارکینگ‌ها با تراضی ممکن باشد، این امر با تراضی صورت می‌گیرد؛ در غیر این صورت دادگاه باید برای جلوگیری از تضرر یکی از مالکان قیمت یک واحد پارکینگ را پیش از تقسیم تعیین وسپس بین چهار واحد پارکینگ و قیمت تعیین شده برای یک واحد قرعه‌کشی به ‌عمل آورده و بر اساس نتیجه قرعه‌کشی رأی لازم را صادر کند. به این ترتیب چهار مالک هر یک دارای یک پارکینگ و نفر پنجم مالک قیمت یک واحد پارکینگ می‌شود.