وکیل عدلیه / دعاوی دادگاه‌های اختصاصی اداری / رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی

رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی


فرناز محمدیان
1400/07/15
1 دیدگاه

در مقاله ” رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی ” به وظایف مراجع رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی و  وظایف دبیرخانه هیأت‏‌ها خواهیم پرداخت، در ادامه همراه باشید.

 

وظایف مراجع رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی

هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی کشوری در موارد زیر صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم دارد:

الف) اختلاف شورای شهر و وزارت کشور در مورد شهردار منتخب شورا در شهرهای با جمعیت بیش از (۲۰۰) هزار نفر جمعیت و مراکز استان

ب) اعتراض فرماندار یا شورای استان در مورد مصوبات شورای شهر تهران

اعتراض فرماندار یا شورای استان در مورد مصوبات شورای - وکیل عدلیه

پ) اعتراض استاندار، مسئولان دستگاه‏ های اجرایی ذی‏ربط یا شورای عالی استان‏ ها در مورد مصوبات شورای استان

ت) اعتراض وزیر کشور یا عالی‏‌ترین مقام دستگاه ‏های ذی‏ربط در مورد مصوبات شورای­ عالی استان‏ ها

ث) انحلال شورا (به غیر از شورای اسلامی روستا) به پیشنهاد هیأت‌‌‏های استانی، چنانچه احراز انحراف شورا از وظایف و اختیارات قانونی

ج) اعتراض‏ اعضای شوراها به مجازات‏‌های بندهای (۴) تا (۸) ماده (۸۲) قانون شوراها

چ) اتهام‏‌های اعضای شورای استان و شورای عالی استان‏ها به پیشنهاد مقامات ذی‏‌صلاح

ح) دریافت اعتراض‏ اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد مصوبات قطعی شده شوراها و ابطال آن دسته از مصوباتی که طبق نظر شورای نگهبان ، با موازین اسلام مغایر شناخته شده یا به تشخیص هیات مرکزی با قوانین و مقررات کشور مغایر بوده و یا از حدود اختیارات و وظایف شوراها خارج باشد

خ) تخلف از قانون شوراها که حسب مورد و بر اساس مسئولیت نظارتی و اجرایی قانون مزبور توسط وزارت کشور ارجاع می‌‌‌‏گردد

د) شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی مبنی بر انحراف شورا از وظایف و اختیارات قانونی

 

هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی استان در مواردی که در زیر آورده‌ایم صلاحیت رسیدگی و اخذ تصمیم را دارد:

الف) اختلاف شورای شهر و استانداری در مورد شهردار منتخب شورا در شهرهای با جمعیت کمتر از (۲۰۰) هزار نفر جمعیت و غیر مرکز استان

ب) اعتراض‏ فرماندار یا شورای استان در مورد مصوبات شورای شهر

پ) انحلال شورای روستا با پیشنهاد فرماندار، در صورت احراز انحراف شورا از وظایف و اختیارات قانونی

ت) پیشنهاد انحلال شورا به هیأت مرکزی، به استثنای شورای روستا

ث) اتهام‏‌های اعضای شورای روستا، بخش، شهر و شهرستان به پیشنهاد مقامات ذی‏‌صلاح

ج) تخلف از قانون شوراها که حسب مورد و بر اساس مسئولیت نظارتی و اجرایی قانون مذبور توسط وزارت کشور ارجاع می‌‏گردد

چ) شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی بر پایه انحراف شورا از وظایف و اختیارات قانونی

 

هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی شهرستان در مواردی که در زیر ذکر می‌شود صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم دارد:

الف) اعتراض‏ بخشدار یا شورای شهرستان در مورد مصوبه شورای روستا و بخش

ب) اتهام‏‌های اعضای شوراهای اسلامی روستا و بخش به پیشنهاد مقامات ذی‏‌‌صلاح در رابطه با وظایف

پ) تخلف از قانون شوراها که حسب مورد و بر اساس مسوولیت نظارتی و اجرایی قانون مذکور توسط وزارت کشور ارجاع می‌‌‏‌گردد

ت) شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی مبنی بر انحراف شورا از وظایف و اختیارات قانونی

ترکیب اعضا

ترکیب اعضا شورا - وکیل عدلیه

اعضای هیأت مرکزی، در اولین جلسه خود یک رئیس و یک نایب رییس از بین خود انتخاب می‏‌نمایند.
همچنین اعضای هیأت استان و شهرستان، در اولین جلسه خود یک نایب رئیس از بین خود انتخاب می‏‌‌کنند.
افراد یادشده، برای یک سال انتخاب می‏ شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع می‌‌‌‌‌باشد.

حضور رئیس یا نایب رئیس در جلسات هیأت‏‌ها الزامی است.
در صورت عدم حضور رئیس یا بنا به نظر وی، اداره جلسات هر یک از هیأت‏‌ها بر عهده نایب رییس خواهد بود.

همچنین جلسات هیأت‏‌ها با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات اخذ شده با اکثریت مطلق آرای مثبت حاضرین معتبر است.
مقصود از اکثریت مطلق بیشتر از نصف حاضرین می ‏باشد.
تصمیمات جلسات می بایست به امضای حاضرین جلسه برسد.
مخالف می‏ تواند نظر خود را در صورتجلسه مربوط درج نماید.

هیأت‏ های مرکزی، استان و شهرستان وفق قانون به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری مستقر بوده و معاون ذی‏ربط وزارت کشور، استانداری و فرمانداری، به ترتیب دبیر هیأت مرکزی، استان و شهرستان خواهند بود.
جلسات هیأت‏ های مذکور به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری تشکیل می گردد.

 

نحوه رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی

نحوه رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی - وکیل عدلیه

وظایف دبیرخانه هیأت‏‌ها به شرح زیر است:

الف ـ آماده‏‌سازی پرونده‏‌های ارجاعی شامل جمع ‏‌‌آوری اطلاعات، مدارک، مستندات و ارسال نسخه‏‌‌ای از پرونده‏ ها به همراه گزارش جامعی از آن برای اعضای هیأت قبل از تشکیل جلسه

ب ـ تنظیم دستور کار و اوقات جلسات با هماهنگی اعضا و ارسال دعوتنامه برای آنان

پ ـ تنظیم صورتجلسات و ابلاغ تصمیمات به مراجع ذی‏ربط و طرفین شکایت

ت ـ ثبت و ضبط اسناد و مدارک مربوط به هیأت

ث ـ پیگیری و نظارت بر اجرای تصمیمات هیأت و ارایه گزارش به آن

ج ـ انجام سایر اموری که از سوی رئیس یا نایب رئیس در حدود قوانین موضوعه، ارجاع می‏ گردد

چ ـ انجام سایر امور جاری، طبق قوانین و مقررات

هیأت‏‌ها می ‏توانند در صورت ضرورت برای تهیه دلایل و مستندات و تکمیل اطلاعات، حسب مورد گروه تحقیق داشته باشند.

هیأت‏‌ها موظفند برای رسیدگی به شکایت از طرفین شکایت دعوت نمایند و رسیدگی منوط به وصول دعوتنامه به آنان است.

هیأت‏‌ها در موارد شکایت، موظف به اعلام کتبی تخلف، اخذ دفاعیه و ابلاغ تصمیمات به شکات و اشخاص ذی‏ربط طبق مقررات این آیین‌‏نامه می ‏باشند.
شوراها و مشتکی‏‌عنه موظف هستند که ظرف ده روز بعد از اطلاع از موارد شکایت، جواب مکتوب و مدارکی را که در دفاع از خود دارند به دبیرخانه هیأت مربوطه ارائه کنند.
بعد از انقضای مهلت ذکر شده، هیأت می‏‌تواند به موارد رسیدگی و تصمیم لازم اخذ نماید.

هیأت‏‌ها همچنین می ‏توانند در ارتباط با موارد اتهامی، در صورت نیاز و حسب مورد از مراجع قضایی، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران استعلام انجام داده و مراجع مذکور مکلف هستند که حداکثر ظرف مدت یک ماه به استعلام هیأت‏‌ها پاسخ ارائه دهند.

هیأت‏‌ها مکلفند ظرف مدت یک هفته از تاریخی که جلسه تشکیل و تصمیم اخذ شده، نسبت به تنظیم و ابلاغ تصمیم به متهم و حسب مورد هیأت مربوط اقدامات لازم را انجام نمایند و موظف می باشند یک نسخه از تصمیم را در پرونده متهم نگهداری کنند.

چنانچه عضوی به یکی از مجازات‏ های بندهای (۴) تا (۸) ماده (۸۲) قانون شوراها محکوم گردد و در ظرف مدت 20 روز از تاریخی که رأی به وی ابلاغ شده، به هیأت مرکزی اعتراض ننماید، رأی صادر شده بعد از اتمام مهلت مذکور قابل اجرا خواهد بود.
درغیر اینصورت تا زمانی که تعیین تکلیف هیأت مرکزی انجام شود، رأی صادره غیرقطعی محسوب می‏ شود.

 

نکات

  • تصمیماتِ هیات‏ ها میبایست مستند و مستدل به قانون و مقررات باشد و شامل مشخصات شاکی و متهم، تخلفات انتسابی به متهم، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای رأی‏‌دهنده اعم از مخالف وموافق باشد.
  • تصمیماتِ هیات مرکزی لازم‌‌‏الاجرا بوده و تصمیمات دیگر هیات‏‌‌ها بعد از قطعیت، لازم‌‏الاجرا می باشند و مراجع مربوطه مکلف به اجرای آن خواهند بود.
  • هیأت‌‌‏ها موظف هستند که قابل تجدیدنظر بودن تصمیمات و نشانی هیأت تجدیدنظر را در ذیل تصمیم درج نمایند.

 

مستندات

  • قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

 

سخن پایانی این مقاله

اهمیت عملکرد و جایگاه این هیات مشخص است. دولت و مجموعه کسانی که مسئولیت دارند به همراه هیات‌ مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها باید نظارت بیشتری بر عملکرد شوراها داشته باشند.

درصورتی‌که درخواست سوال یا پیشنهاد دارید، از طریق دیدگاه که در بخش پایین این مقاله گذاشته‌‌ایم، می توانید دیدگاه تان را ارسال نمائید که در اسرع وقت پاسخگو هستیم.

همچنین، گروه وکلای وکیل عدلیه با درک شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، تسهیلات خاصی برای پرداخت حق الوکاله برایتان درنظر گرفته است تا هموطنان گرامی بدون نگرانی از پرداخت حق الوکاله پرونده خود، بدنبال احقاق حقوق خود باشند.


نوشته های مرتبط

نظرات کاربران


1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.