وکیل عدلیه / مالیات / مالیات حقوق و دستمزد

مالیات حقوق و دستمزد


فرناز محمدیان
1400/12/18
2 دیدگاه

مالیات حقوق و دستمزد ، سامانه پرداخت مالیات بر حقوق ، میزان مالیات بر حقوق سال 1401 موضوعاتی هستند که در این مقاله به آنها پرداخته ایم، همچنین در ادامه درآمدهای مشمول و معاف از مالیات را اشاره کرده ایم که می توانید به مطالعه آنها در این مقاله بپردازید.

مالیات حقوق و دستمزد

کلیه شاغلین تحت شمول بیمه تأمین اجتماعی مکلف به پرداخت مالیات حقوق به وزرات اقتصاد و دارایی هستند.

انواع مالیات

مالیات به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شود؛ منظور از مالیات مستقیم، مالیات‌های است که به طور مستقیم از دارایی و درآمد اشخاص (حقیقی یا حقوقی) حاصل می‌شود و منظور از مالیات غیرمستقیم، مالیاتی است که به قیمت کالا و خدمات تعلق می‌گیرد و به مصرف کننده منتقل می‌شود.

براساس ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر حقوق در زمره مالیات‌های تکلیفی و مستقیم قرار می گیرد. بدین معنا که کارفرما و پرداخت کننده حقوق وظیفه شناسایی مبلغ و پرداخت مالیات حقوق کارکنان را بر عهده دارد.

منطور از درآمد مشمول مالیات حقوق چیست؟

مطابق ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون.

در ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم کشور به صراحت ذکر شده است که مالیات حقوق و دستمزد در ردیف مالیات‌های تکلیفی قرار دارد. به این معنی که، کارفرما (اشخاص حقیقی یا حقوقی) موظف است در پایان هر ماه در زمان پرداخت حقوق کارکنان خود، مبلغ مالیات بر حقوق را از پرداختی کارکنان کسر نماید. سپس باید به عنوان واسطه بین کارکنان و دولت، مالیات دریافت شده را در موعد مقرر به حسابی که از سوی وزارت اقتصاد و امور دارایی معرفی می‌شود، واریز نماید.

لازم به ذکر است میزان مالیات حقوق در هر سال متفاوت و براساس بخشنامه هایی است که به کلیه کارفرماها و بنگاه های اقتصادی ارسال می شود. بر همین اساس کارفرما موظف است مالیات تعلق گرفته به حقوق و مزایای کارکنان خود را کسر و به حساب وزرات امور اقتصادی و دارایی واریز کند.

درآمدهای مشمول مالیات بر حقوق شامل چه مواردی است؟

 • حق خوار و بار
 • حق مدیریت
 • حق پاسداری
 • حق برودت
 • حق یک وعده غذا
 • حق تولید
 • حق تاهل
 • حق امضا
 • حق خزانه
 • حق نمایندگی بیمه
 • حق فنی
 • حق نهار و شام
 • حق کمیسیون فروش
 • حق آنکال
 • حق آکورد
 • حق مشاوره
 • حق عیال
 • حق باجه
 • حق سرایداری
 • حق سرویس
 • حق انبارداری
 • حق اولاد
 • حق سرپرستی
 • حق حسابرسی
 • حق دیپلم
 • حق شیفت
 • حق افزایش بهره‌وری
 • حق افزایش بهره وری تولید
 • حق مسکن
 • حق ثابت
 • پول شیر
 • پول جارو
 • پول صبحانه
 • فوق‌العاده سختی آب و هوا
 • فوق‌العاده محرومیت از تسهیلات
 • فوق‌العاده محل خدمت
 • فوق‌العاده نواحی مرزی
 • فوق‌العاده شرایط محیط کار
 • فوق‌العاده کشیک
 • فوق‌العاده جذب
 • فوق‌العاده نگهبانی
 • فوق‌العاده کیلومتری
 • فوق‌العاده سیاری
 • اضافه کار نوبت کاری
 • جمعه کاری
 • کارمزد
 • مزایای غیر نقدی کارگران
 • مزایای ارزی
 • هزینه ایاب و ذهاب جیره نقدی
 • مزایای نقدی
 • مزایای تولید
 • تغذیه
 • مسکن با اثاثیه
 • مسکن بدون اثاثیه
 • بهای صابون
 • کسری انبار
 • پول لباس کار
 • پول اتوبوس
 • اتومبیل اختصاصی با راننده
 • اتومبیل اختصاصی بدون راننده
 • سایر مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده
 • عیدی سالانه
 • پاداش آخر سال
 • حقوق ثابت

نکته: پاداش‌های طول سال به کارمند، مشمول معافیت مالیات عیدی نیست.

درآمدهای معاف از مالیات بر حقوق شامل چه مواردی است؟

 • حقوق بازنشستگی
 • خسارت اخراج
 • بازخرید خدمت
 • وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث
 • حقوق وظیفه
 • حق سنوات
 • کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسولگریها
 • حقوق ایام مرخصی
 • مستمری پایان خدمت
 • ۵۰ %مالیات حقوق کارکنان در مناطق کمتر توسعه یافته
 • مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان (مشروط)
 • حقوق کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
 • حقوق سربازان وظیفه
 • پرداختی بازخرید یا اخراج کارکنان
 • حقوق ایام مرخصی استفاده نشده
 • حقوق از کار افتادگی
 • حقوق مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات
 • حقوق جانبازان و ایثارگران
 • مسکن واگذاری در محل کارگاه جهت استفاده کارگران
 • فوق العاده مسافرت مربوط به شغل
 • هزینه سفر
 • وجوه پرداختی کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان و…
 • خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه
 • عیدی سالانه یا پاداش آخر سال (مشروط)
 • وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه
 • خانه‌های سازمانی
 • روسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران
 • روسا و اعضای مأموریت‌های کنسولی خارجی در ایران
 • کارشناس خارجی

سامانه پرداخت مالیات بر حقوق

سازمان امور مالیاتی، سامانه‌ای را به آدرس tax.gov.ir در اختیار دارد تا مودیان اطلاعات خود، دریافت کنندگان حقوق و مقدار حقوق آن‌ها را در سامانه ثبت کنند.

ضمانت اجرای عدم پرداخت مالیات بر حقوق

درصورتی که پرداخت کنندگان حقوق در موعد مقرر لیست حقوق را ارائه نکنند و یا لیست بر خلاف واقع را تسلیم کنند، جریمه معادل ۲% حقوق پرداختی خواهد بود. همچنین درصورتی که پرداخت‌کنندگان حقوق مالیات حقوق را به موقع پرداخت نکرده باشند، جریمه معادل ۱۰ % مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و ۲.۵ % مالیات به ازای هر ماه تاخیر از سررسید تعیین خواهد شد.

امکان دریافت اضافه پرداختی مودی بابت مالیات بر حقوق

بر اساس ماده 87 قانون مالیات‌های مستقیم، اضافه پرداختی بابت مالیات بردرآمد حقـوق مشروط براینکه بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد، قابل استرداد است.

بر همین اساس اداره امور مالیاتی موظف است ظرف سه ماه از تـاریخ تـسلیم درخواسـت، به موضوع رسیدگی کند و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در اداره امور مالیاتی، نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصـولی هـای جاری اقدام کند.

میزان مالیات بر حقوق سال 1401

براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولت در سال 1401، ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. بر همین اساس مالیات حقوق‌های بین ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۱۵ میلیون تومان، ۱۰ درصد، از ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان، ۱۵ درصد، از ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان ۲۰ درصد و بیشتر از ۳۵ میلیون تومان ، ۳۰ درصد تعیین شده است.

زمان ارسال فایل مالیات بر درآمد حقوق

براساس ماده ۸6 قانون مالیات‌های مستقیم، کارفرمایان یا پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف‌اند مالیات متعلق را محاسبه، کسر و‌ تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند.

 

 

 


نوشته های مرتبط

نظرات کاربران


2 پاسخ
 1. کمند سیدمیرزای
  کمند سیدمیرزای گفته:

  سلام و عرض خسته نباشید
  بنده سوالی از خدمت شما داشتم ، تفاوت درآمد و درآمد مشمول مالیات چیست؟

  پاسخ
  • حمیدرضا موسوی
   حمیدرضا موسوی گفته:

   سلام و عرض ادب
   درآمد میزان پولی است که افراد از معاملات مالی خود بدست می آورند و درآمد مشمول مالیات، بخشی از این پول است که از آن برای محاسبه مالیات استفاده می شود. مثلاٌ اگر فردی 1000000 تومان از اجاره ملک خود درآمد داشته باشد، بر اساس قانون، 75 درصد این مبلغ مشمول مالیات، و مابقی معاف از مالیات خواهد بود.

   پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.