ضمانت اجرای عدم پرداخت مالیات قطعی

فاطمه نجات الهی 1400/09/11

درود بر شما

اگر مودی مالیات قطعی شده خود را نپردازد حکم قانونی آن چیست ؟

تعداد جواب‌ها : 1

0

حمیدرضا موسوی 1400/09/12

سلام عرض ادب
ماده ۲۱۰ : هرگاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌كند ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ كلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد.

تبصره ۱ - در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارك تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شدة قبلی و جریمة متعلق درج گردد.

تبصره ۲ - آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مذكور در اظهارنامه یا ترازنامة تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می‌شود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است.