توقیف اموال بابت بدهی مالیاتی

حمیدرضا منتظری 1401/01/29

سلام وقت شما بخیر خسته نباشید

چه اموالی بابت بدهی مالیاتی، بازداشت (توقیف) نمی شوند؟

تعداد جواب‌ها : 1

0

حمیدرضا موسوی 1401/01/30

سلام و عرض ادب
اموالی که بابت بدهی مالیاتی قابل توقیف نمی باشند، در ماده 212 قانون مالیات های مستقیم مشخص شده است. بر اساس این ماده:
توقیف اموال زیر ممنوع است:
۱- دو سوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.
۲- لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مودی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص ‌واجب النفقه مودی.
۳- ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تأمین حداقل معیشت مودی لازم است.
۴- محل سکونت به قدر متعارف.
تبصره ۱- هرگاه ارزش مالی که برای توقیف درنظر گرفته می شود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مؤدی بوده و قابل تفکیک نباشد تمام مال توقیف و‌ فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می شود مگر اینکه مؤدی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.
تبصره ۲- هرگاه مؤدی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند از اثاث البیت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه‌ متعلق به شوهر شناخته می شود مگر آنکه خلاف ترتیب فوق معلوم شود.
تبصره ۳- توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیلی واحد تولیدی گردد.